Stenger gater på Sande for gjennomkjøring

Fredag 8. oktober blir Ivar Seljedals gate og Gottfrieds gate på Sande fysisk stengt med bom. Det er satt opp blindvegskilt som skal være godt synlig for alle bilister. Se kart som viser blindveier og riktig kjøremønster:

Kart blindveier Sande  

Kontaktinformasjon

Birger Bakken
Oppsynsmann veg, park og renovasjon
E-post
Mobil 997 77 830