Status vaksinering uke 31

VaksinasjonslokaleVaksineringa har gått sin gang gjennom sommerukene, og sunndalingene har vært flinke til å prioritere vaksinering og å møte opp også i ferietida. Totalt er det nå satt over 7400 vaksinedoser i Sunndal, og om lag 4900 har fått første dose (70%). Vel 2500 er fullvaksinerte (36%).

Sunndal kommune har også mottatt noen flere vaksinedoser de siste ukene, som gjør at vi har fått kalt inn til første dose tidligere enn estimert for de siste prioriteringsgruppene.

I forrige uke (uke 30) ble det satt rekordmange 600 vaksinedoser, der nesten halvparten var 2. dose. Denne uka skal det settes vel 580 vaksinedoser, som i hovedsak er første dose. I neste uke mottar vi ca 350 vaksinedoser.

Noen har valgt å utsette vaksineringen i ferien, så det er derfor en blanding av de siste prioriteringsgruppene som vaksineres nå og i ukene framover, det vil si alder 18-40 år.

Vi vaksinerer torsdager og fredager, i Sunndal kulturhus, og det er fortsatt Pfizer-vaksinen som tilbys.

Alle har fått tilbud om første vaksinedose

Vi har nådd en milepæl i vaksinasjonsarbeidet ved at alle innbyggere over 18 år har fått tilbud om time til 1. dose med koronavaksine. Det er nå sendt ut innkalling fram til og med uke 33.

Ansatte i skoler og barnehager som ikke allerede er vaksinert, blir vaksinerte i løpet av de neste par ukene.

Dersom noen innbyggere over 18 år, eller andre som oppholder seg i kommunen og har rett på vaksine her, ikke har fått tilbud om vaksine, ber vi disse om å ta kontakt på vaksinasjonstelefonen (tlf 90159512).

Flere vaksinedoser framskynder andre dose

FHI har varslet at det vil komme flere vaksinedoser til landet framover, og at disse kan brukes til å framskynde andre dose etter at alle har fått tilbud om første dose.

Alle som har tatt første dose og venter på andre dose, må derfor etter hvert være oppmerksom på SMS fra kommunen/helsenorge med nye opplysninger om time til andre dose.