Status vaksinering uke 27-29

Vaksinekoordinator Gunn Inger ReitenDenne uka settes 222 vaksinedoser denne uka, og det er gruppe 9, alder 45-54 år, som vaksineres med første dose. Totalt vil over 3300 innbyggere ha fått første dose (47%), og vel 2100 være fullvaksinerte (30%) etter denne uka. De neste prioriteringsgruppene blir nå innkalt fra månedsskiftet og utover, og vi ber unge og foresatte sikre at vi kan nå disse på SMS. 

Vaksinering de kommende ukene

Neste uke (uke 28) får vi 324 vaksinedoser, og i uke 29 412 vaksinedoser. Vi vil i løpet av disse ukene i hovedsak bli ferdig med gruppe 9. 

Gruppe 10, alder 40-44 og 18-24, har nå begynt å få innkallinger til vaksinasjon fra uke 30 og utover.

Kan vi nå deg digitalt?

Innkalling til vaksinasjon kommer på SMS via den offentlige tjenesten helsenorge.no. For at vi skal kunne nå deg, må du være registrert i det offentlige kontakt- og reservasjonsregisteret og ha en elektronisk ID.

Nå som vi kommer til de yngste prioriteringsgruppene, vil vi gjerne oppfordre deg som er ung, eller som er foresatt, om å sikre at vi kan nå deg digitalt.

Les mer på kommunens hjemmeside under koronavaksinering om hvordan du kan opprette elektronisk ID, og hvordan du bør sjekke profilen din på helsenorge.no dersom du allerede er bruker. 

Vaksinasjon av barn og ungdom i alderen 12-17 år

FHI anbefaler nå at barn og ungdom i alderen 12-17 år med særlig alvorlig grunnsykdom får tilbud om vaksine. Det er fastlegene som identifiserer og melder inn aktuelle pasienter. I Sunndal kommune pågår nå arbeidet med dette, og aktuelle pasienter vil bli kontaktet for vaksinasjon.

-----------

Praktisk informasjon til deg som får innkalling til vaksine

  • Innkalling sendes ut på SMS (avsender Helsenorge), med lenke der time må bekreftes eller avkreftes på helsenorgen.no (pålogging med ID-porten).
  • Du trenger ikke ringe for å bytte time, men ved å avkrefte time utsetter du vaksineringa. Du vil da komme inn i køen innenfor prioriteringsgruppa og få tilbud om vaksine på et senere tidspunkt (noen uker senere).
  • Har du problemer med pålogging, ta kontakt på vaksinasjonstelefonen.
  • Ta med utfylt egenerklæringsskjema. Egenerklæringsskjemaet er tilgjengelig elektronisk på kommunens hjemmeside, eller kan hentes i papirversjon ved servicekontoret på rådhuset, på kulturhuset eller på biblioteket. Det kan også fylles ut ved vaksinasjonslokalet dagen du skal vaksineres.
  • Det er viktig at du overholder tidspunkt du er innkalt til vaksinasjon
  • Sett av god tid, du må vente i opptil 30 minutter etter vaksine er satt
  • Ha klær som enkelt kan tas av for å nå øvre del av armen der vaksine skal settes