Status vaksinering uke 24 og litt info om sommeren

Vaksinasjonskoordinator Gunn Inger ReitenDet er satt 288 vaksinedoser denne uka, og ca 2500 innbyggere i Sunndal er nå vaksinert med minst en dose. Vi er nå i gang med vaksinering av gruppe 8, alder 55-64 år og de det gjelder får innkalling når det er deres tur.

I neste uke får vi 390 vaksinedoser. Vi vil da fortsette med å kalle inn gruppe 8 og også noe helsepersonell som enda ikke er vaksinert, til første dose. I tillegg er det en del som skal ha andre dose denne uka.

Vaksinasjon i sommer

Sommerferien nærmer seg med stormskritt og mange venter nå i spenning på innkalling til første vaksinedose. Informasjon om vaksineleveransene endrer seg hele tiden, og de siste signalene nå er at det kommer mindre vaksiner til landet i sommer enn estimert. For å kompensere noe for dette, er intervallet mellom første og andre dose nå endret til 12 uker.

- Vi planlegger likevel så godt vi kan vaksinering for sommeren, til tross for stadig endrede rammebetingelser, sier vaksinekoordinator Gunn Inger Reiten. Men vi ser at det er utfordrende å få til den forutsigbarheten vi hadde håpet på.

Innkalling til vaksinering for sommeren

Så snart vi får oversikt over leveransene for sommeren, vil vi starte å kalle inn aktuelle grupper for en lengre periode framover. Vi er nå i gang med vaksinering av gruppe 8, alder 55-64 år, og vil i løpet av uke 26 komme i gang med gruppe 9, alder 45-54 år.

Innkalling sendes ut på SMS (avsender Helsenorge), med lenke der time må bekreftes eller avkreftes på helsenorgen.no (pålogging med ID-porten). Vi understreker at det bør være gode grunner for å ikke møte opp til innkalt time dersom du ønsker vaksine, men har forståelse for at det i noen tilfeller vil være vanskelig å endre alle ferieplaner.

Du trenger ikke ringe for å bytte time, men ved å avkrefte time, utsetter du vaksineringa. Du vil da komme inn i køen innenfor prioriteringsgruppa og få tilbud om vaksine på et senere tidspunkt (noen uker senere). Det jobbes også med en løsning for å åpne opp for egen bestilling av timer for de som avkrefter innkalt time.

Vaksinering av studenter

Studenter som er folkeregistrerte i Sunndal vil få innkalling til første dose når det er deres tur etter alder. Det kan også hende at noen studiekommuner får ekstra vaksiner og kan tilby studentene dette tidligere, eller at dose to kan settes på studiestedet.

Vi ønsker at utenlandsstudenter, altså du som studerer, skal studere eller skal på utveksling i utlandet, tar kontakt på vaksinasjonstelefonen for å legge et hensiktsmessig vaksineløp for sommeren.