Status vaksinering uke 12 og 13

Informasjonsbrev januar 2021De siste ukene har tempoet i vaksineringen økt en del, og i Sunndal kommune er vi nå snart ferdige med å vaksinere eldre over 75 år. Over påske starter vaksinering av neste gruppe, eldre over 65 år og definerte risikopasienter. 

Snart ferdig med gruppe 3 (75-84 år)

Vi er nå snart ferdige med å vaksinere prioriteringsgruppe 3, eldre som fyller 75 år i år til og med 84 år. – De siste ukene har vi fått flere vaksiner av Pfizer-vaksinen, og har kunnet vaksinere flere med dose 1, sier vaksinekoordinator Gunn Inger Reiten. Denne uka har vi 126 vaksinedoser og i neste uke 114.  Vi blir dermed så godt som ferdige med gruppe 3 i løpet av neste uke, sier Reiten.

I påskeuka blir det vaksinering onsdag ettermiddag, og ikke torsdag og fredag som tidligere kommunisert. Innkallinger er nå sendt ut på SMS, og de aller fleste mottar SMS og bekrefter timen via helsenorge.no uten problemer. Dersom du har problemer med dette, eller ikke ønsker å bekrefte digitalt, kan du ringe vaksinasjonstelefonen på 901 59 512.

Det er Pfizer-vaksinen vi mottar leveranser av og som blir brukt. AstraZeneca-vaksinen er fortsatt ikke i bruk etter at den ble satt på pause tidligere i mars.

Starter opp med gruppe 4 etter påske

Når vi er ferdige med prioriteringsgruppe 3, er det gruppe 4 som står for tur. Dette er alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp, i henhold til FHI sin oversikt over medisinske risikogrupper. Denne omfatter følgende sykdommer/tilstander som kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre:

  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.  

Vi forholder oss til FHI sin prioriteringsliste.

Personer i risikogruppene blir ivaretatt

Fastlegene i Sunndal har ansvar for å skaffe oversikt over aktuelle pasienter i disse gruppene.  – Vi har jobbet med dette og har god oversikt over risikopasientene nå, sier kommuneoverlege Svein Anders Grimstad.

Som tidligere omtalt er det en ledig fastlegehjemmel ved Sunndal legesenter, og mange har uttrykt bekymring om de som står på denne lista og er i risikogruppa blir ivaretatt. Helsesjef Britt Iren Bæverfjord forsikrer om at alle vil bli ivaretatt, og at fastlegene samlet tar ansvar for pasienter i denne gruppen.

Kontaktinformasjon

Vaksinasjonstelefon
Mobil 901 59 512

Åpen hverdager kl 09.00–15.00