Status fra kriseledelsen og reiseråd for høstferien

Klikk for stort bildeKriseledelsen september 2020Høstferien står for døren, samtidig som smittesituasjonen rundt om i landet og i regionen vår har forverret seg. Vi har heldigvis fortsatt ingen smittetilfeller her i kommunen. Denne uka har vi imidlertid sett at smittetilfeller i Kristiansund har fått konsekvenser for oss. En buss på tur har gitt smitteutbrudd mange steder i landet, og i Oslo er smitten ute av kontroll og strenge tiltak innført. Vi står ved et kritisk punkt i den andre smittebølgen, og situasjonen her kan fort snu.

Dugnaden pågår fortsatt – begrens reising i høstferien

Vi unner alle en etterlengtet høstferie, og håper de fleste vil benytte seg av mulighetene til å nyte fine høstdager i nærområdet eller på hytta, framfor å dra på byferie. Vi anmoder om å unngå Oslo og andre byer og steder med økende smitte. Å oppsøke steder med ukontrollert smitte nå medfører en smitterisiko som alle bør vurdere grundig om det er verdt å ta.

Konsekvensen kan bli økt smitte her i kommunen og strengere tiltak utover høsten og vinteren. Den nasjonale dugnaden for å hindre smittespredning, og å beskytte de sårbare gruppene i samfunnet, pågår fortsatt. Tenk deg derfor nøye om før du reiser!

Innsatsen med å følge smitteverntiltak og nasjonale råd på hjemmebane er fortsatt svært viktig. Vi må holde avstand, vaske hendene, og bli hjemme når vi er syke/har symptomer. I tillegg er strategien å teste alle med symptomer og dermed kunne redusere og slå ned eventuelle smitteutbrudd.

Alle med symptomer bør teste seg

Alle som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør teste seg. Testing foregår på infeksjonsklinikken på hverdager, og du kan enkelt bestille test på nett (www.c19.no), eller ved å kontakte infeksjonsklinikken direkte.

Testaktiviteten har vært stor de siste månedene, det er bare i september tatt 423 tester ved infeksjonsklinikken (gjennomsnitt 19 pr. dag). Teststatistikk (pr. måned) er nå tilgjengelig på vår hjemmeside.

Oppdatert informasjon om testing finner du på FHI sine sider.

Viktig at karantenebestemmelsene overholdes

Det er svært viktig at karantenebestemmelsene overholdes, for å begrense spredning av smitte. Dette gjelder enten du har vært på reise, vært i kontakt med noen som er smittet, eller om du har symptomer og skal/er testet.

Dersom du er satt i karantene på grunn av mulig eksponering for smitte, eller på grunn av reise, gjelder:

 • Du skal være i karantene i 10 døgn etter siste eksponering eller etter ankomst til Norge.
 • Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands, eller ta offentlig transport.
 • Du skal unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg og la deg teste så snart som mulig.
 • Ved positiv test skal du over i "hjemmeisolering".

Dersom du får akutte luftveissymptomer, skal du testes, og deretter gjelder:

 • Du skal være i karantene inntil eventuelt negativt prøvesvar foreligger.
 • Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men ikke ha besøk.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.

Den som tester positivt, skal gå over i hjemmeisolasjon. Dersom det i forbindelse med testingen konkluderes med sannsynlig koronainfeksjon, kan helsepersonell avgjøre at den testede, også i påvente av testresultat, skal gå over i hjemmeisolasjon.

For hjemmeisolasjon gjelder følgende:

 • Du skal oppholde deg i egen bolig. Dersom du skal gå ut, skal det være på egen balkong eller i egen hage.
 • Det er viktig at du holder jevnlig kontakt med fastlegen om oppfølging av din helsetilstand

Se forøvrig helsenorge.no eller FHI sine sider for oppdatert informasjon.

Politiet har pålegg om å følge opp og slå ned på eventuelle brudd på karantenebestemmelsene.


Midlertidig besøksforbud ved Sunndal helsetun

På grunn av utbrudd av koronasmitte i Kristiansund mandag 28. september, som også berører omkringliggende kommuner, er det innført midlertidig besøksforbud ved Sunndal helsetun til og med tirsdag 6. oktober.