Søknad om ny plass i barnehage fra høsten 2021–frist 1. mars.

Barnehage garderobe illustrasjon - Klikk for stort bildeBarnehage garderobe illustrasjonFrist for å søke ny plass i barnehage i Sunndal med oppstart 15. august er 1. mars. Du søker ved bruk av elektronisk skjema.

Finn søknadsskjema og nærmere informasjon om barnehageplass her

Her finner du også veiledning til hvordan du fyller ut søknadsskjema.

Søkerveiledning

Søknad må sendes inn for hvert barn.

Barnehageplass tildeles primært i egen skolekrets/bo-område. Unntak kan innvilges med bakgrunn i begrunnet søknad.

For at retten til barnehageplass skal være gjeldende, må det søkes innen fristen 1. mars 2021. For barn født på høsten, kan det likevel velges oppstart den måneden barnet fyller 1 år. Barna kan imidlertid få starte i barnehagen fra de er 10 måneder gamle. Det er derfor viktig å angi ønsket oppstartdato. Plassen faktureres fra dato for tildelt plass.

Se nærmere informasjon om barnehagetilbudene .

Tildeling av plass skjer i henhold til gjeldende barnehagelov, kommunens vedtekter, samt forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. http://www.regjeringen.no

Søknader mottatt etter søknadsfristen, vil settes på venteliste etter dato for mottatt søknad.

Ett årlig barnehageinntak

Sunndal kommune har en ordning med ett årlig inntak. Praksisen er i samsvar med sentrale bestemmelser. Samtidig har Sunndal kommune utvidet rett til også å omfatte barn født i desember året før.

 

Kontaktinformasjon

Mona Reinset
Barnehagesjef
E-post
Mobil 906 57 095

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra