Søknad om ny plass i barnehage fra høsten 2019–frist 1. mars.

Frist for å søke ny plass i barnehage i Sunndal med oppstart 15. august er 1. mars. Du søker ved bruk av elektronisk skjema.

Finn søknadsskjema og nærmere informasjon om barnehageplass her.

Her finner du også veiledning til hvordan du fyller ut søknadsskjema.

Søkerveiledning

Søknadsskjema fylles ut for hvert barn.

Barnehageplass tildeles primært i egen skolekrets/bo-område. Unntak kan innvilges med bakgrunn i begrunnet søknad.

For at retten til barnehageplass skal være gjeldende, må det søkes innen fristen 1. mars 2019. For barn født på høsten, kan det likevel velges oppstart den måneden barnet fyller 1 år. Barna kan imidlertid få starte i barnehagen fra de er 10 måneder gamle. Det er derfor viktig å angi ønsket oppstartdato. Plassen faktureres fra dato for tildelt plass.

Se nærmere informasjon om barnehagetilbudene .

Tildeling av plass skjer i henhold til gjeldende barnehagelov, kommunens vedtekter, samt forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. http://www.regjeringen.no

Søknader mottatt etter søknadsfristen, vil settes på venteliste etter dato for mottatt søknad.

Veiledning til utfylling av søknadsskjema

Ett årlig barnehageinntak

Sunndal kommune har gått fra en ordning med to årlige barnehageinntak til ett årlig inntak. Praksisen er dermed i samsvar med sentrale bestemmelser. Samtidig har Sunndal kommune utvidet retten til også å omfatte barn født i desember året før.

Søkere på venteliste

Barnehagetjenesten har innført nytt fagprogram fra januar 2019. Vi har ikke lyktes å overføre ventelisten fra det gamle fagprogrammet. Søkere som står på venteliste fra tidligere bes derfor søke på nytt, slik at deres søknad blir registrert i det nye systemet. Dette gjelder søknader som ble sendt inn i det gamle systemet (før 7. januar). Er dere i tvil om søknaden er registrert riktig,  ta kontakt med styrer ved barnehagen.

Kontaktinformasjon

Mona Reinset
Barnehagesjef
E-post
Mobil 906 57 095

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra