Skoler og barnehager på grønt nivå fra 27. mai

Ålvundfjord skuleSunndal kommune følger de nasjonale lettelsene og setter barnehager og skoler på grønt tiltaksnivå fra torsdag 27. mai. I tråd med regjeringens gjenåpningsplan har kommuner med lavt smittenivå nå mulighet til å innføre grønt nivå. 

Les mer om regjeringens gjenåpningsplan her.

Grønt nivå

Grønt nivå i trafikklysmodellen innebærer at skolene og barnehagene kan gjøre en rekke lettelser på tiltakene. Ulike klassetrinn og avdelinger trenger ikke lenger å regnes som en kohort og hverdagen kan organiseres som normalt. Elever og barnehagebarn kan igjen møtes og bevege seg fritt uten begrensninger.

På grønt nivå vil det fremdeles være viktige smitteverntiltak.

  • Ingen syke skal møte på skole/ barnehage, selv med milde symptomer.
  • Det er viktig å holde avstand der det er mulig.
  • Det skal være god hygiene og normalt renhold

Ansatte og foreldre skal fortsatt holde avstand til andre voksne og ellers følge de nasjonale smittevernanbefalingene. Man skal også unngå fysisk kontakt som håndhilsing og klemming.

Foreldre til barn i skoler og barnehager har fått informasjon om endringene direkte.

Smittesituasjonen avgjør tiltaksnivå

Om smittesituasjonen endrer seg til det verre i kommunen har skolene og barnehagene beredskapsplaner som ivaretar dette.

Det er lokal smittevernmyndighet i kommunen som avgjør gjeldende tiltaksnivå.