Skal gjennomføre verdianalyse av Todalsfjordprosjektet

Todalsfjordprosjektet - befaring Svinvik juni-22Møre og Romsdal fylkeskommune og Todalsfjordprosjektet AS har engasjert rådgivingsselskapet Rambøll Norge AS til å gjennomføre en verdianalyse av Todalsfjordprosjektet. I den forbindelse ble det gjennomført en befaring i både Sunndal og Surnadal tirsdag 14. juni.

Verdianalysen går i korthet ut på at

Rambøll på uavhengig grunnlag skal utfordre løsningene, kvalitetssikre planene og søke etter økt samfunnsøkonomisk nytte og mulige kostnadsbesparende tiltak som utbygger kan vurdere å implementere ved videre detaljplanlegging. Det skal søkes etter innovative løsninger for om mulig forbedre prosjektet og redusere kostnader.

Sunndal kommune var representert ved skogbruksrådgiver Tarald Thorshov, arealplanlegger Berit Skjevling og ass. kommunedirektør Bjørn Flemmen Steinland.


Todalsfjordprosjektet er nå inne i en fase med arbeid med reguleringsplan, i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune. Kommunene vedtok kommunedelplaner i 2020. 
 

Todalsfjordprosjektet - befaring Ålvundfossen juni-22