Skal gjennomføre brukerundersøkelser i helsetjenester

Hildegunn Ruste, ledende helsesøster, Mariann Meisal, leder for psykisk helse, og Siw Teksum, leder ved habiliteringsavdelingen, skal gjennomføre brukerundersøkelser i november 2022. - Klikk for stort bildeBrukerundersøkelse november 2022 Sigrun Rødset

I siste del av november vil helsetjenesten gjennomføre brukerundersøkelser i habiliteringstjenesten, psykisk helse, fysioterapiavdelingen og ved helsestasjonen. Formålet med undersøkelsene er å måle tilfredshet med tjenestene, og identifisere hva som kan forbedres.

Hvorfor brukerundersøkelser?

Brukerundersøkelser er generelt brukt for å styrke demokratiet ved at innbyggerne får gi tilbakemelding på tjenestene de mottar, og bør gjennomføres med jevne mellomrom.

Kommunestyret vedtok i september at det skal gjennomføres brukerundersøkelser med bruk av verktøyet bedrekommune.no, som en del av oppfølgingen av ny driftsmodell for psykisk helse.

Gjennomføres i fire avdelinger

Helsetjenesten har nå besluttet å gjennomføre undersøkelsen ved habiliteringstjenesten, fysioterapiavdelingen avdeling for psykisk helse og ved helsestasjonen.

- Vi tar utgangspunkt i undersøkelser i verktøyet bedrekommune.no, og tilpasser disse til de enkelte avdelingene/tjenestene, sier Mariann Meisal, leder i psykisk helse.

Undersøkelsene vil bli distribuert til brukere av tjenestene, eventuelt deres pårørende. 

Undersøkelsene blir sendt ut i uke 48, og gjennomføres i løpet av et par uker.

Håper på god oppslutning

- Vi håper alle vil være positive til å besvare undersøkelsen, sier Mariann Meisal ved psykisk helse, Siw Teksum ved habilitering og Hildegunn Ruste ved helsestasjonen.

- Det er viktig for oss å få inn tilbakemeldinger på hvordan tjenestene våre oppleves. Vi har mål om å gjennomføre slike brukerundersøkelser hvert tredje år framover, slik at vi kan følge utviklingen over tid og kontinuerlig forbedre tjenestene.