Skal du vaksineres? Husk egenerklæringsskjema!

Alle som skal vaksineres må levere utfylt egenerklæringsskjema ved første dose. Vi ønsker helst at du har dette ferdig utfylt før du kommer til vaksinasjonslokalet.

Under massevaksinering er vi avhengig av at vaksinasjon kan gjennomføres effektivt. Da er det viktig at registrering går raskt slik at vaksineringen kommer i gang til planlagt tid.

Egenerklæringsskjemaet er tilgjengelig elektronisk på kommunens hjemmeside for utskrift hjemme, eller kan hentes i papirversjon ved servicekontoret på rådhuset, på kulturhuset eller på biblioteket.

Det kan også fylles ut ved vaksinasjonslokalet dagen du skal vaksineres. 

Finn skjemaet her.

Takk for at du bidrar til en effektiv vaksinering ! 

 

Finn mer informasjon om koronavaksinasjon i Sunndal her.