Sjøområdeplan for Nordmøre på andre gangs høring

Orkidé Nordmøre regionråd har anbefalt at deltagende kommuner vedtar å sende plana på andre gangs høring med høringsfrist fredag 19. januar.

Alle de 11 kommunene har deretter gjort vedtak i samsvar med plan- og bygningsloven §11-14. Reviderte plandokumenter, saksbehandling og vurdering av merknadene fra første høringsrunde finnes på hjemmesiden til Tingvoll kommune.