Redusert tilbud ved helsestasjonen fra 16. mars

Som et smitteverntiltak legges driften ved helsestasjonen om fra og med mandag 16. mars og inntil videre: 

Skolehelsetjeneste utgår.

Helsestasjonskontroller av spedbarn holdes på et minimum: kun hjemmebesøk, 6 uker, 3 måneder, 5 måneder, 12 måneder og 15 måneder kontroller gjennomføres. Utvalget er tatt ut ifra at det er disse kontrollene hvor barnet får vaksiner.

All gruppeaktivitet avlyses.

Innenfor reisevaksine og smittevern avlyses/utsettes de avtaler det er mulig å avlyse/utsette. 

For bosatte flyktninger gjennomføres kun tuberkulosescreening.