Rammer for markering av 17. mai

Klikk for stort bildeRegjeringen la 7. mai fram plan for gjenåpning av samfunnet, derunder for arrangementer og samlinger, og har oppdatert sine retningslinjer for markering av 17. mai. Kriseledelsen i Sunndal legger til grunn at feiring av 17. mai må skje innenfor disse rammene

For arrangementer og samlinger gjelder fra 7. mai

 • For private samlinger er rådet 20 personer, med én meters avstand (20-1-regelen)
 • Arrangementer på offentlig sted med opp mot 50 personer tillates. Dette gjelder bare arrangementer med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede og det er mulig å holde minst en meter avstand mellom personene. Kravet om avstand gjelder ikke for personer som bor sammen til vanlig. Ansvarlig arrangør skal sørge for at folk holder avstand og at smittevernregler for øvrig følges.


Nasjonale rammer for gjennomføring av 17. mai
 

Følgende rammer og bestemmelser gjelder for nasjonaldagen:

 • Barnetog slik vi kjenner dem, kan ikke gjennomføres.
 • Korps og kor tillates. Musikantene må marsjere med 2 meters avstand i lengderetningen (mellom rekkene), mens 1 meter er tilstrekkelig skulder til skulder innad i rekkene.
 • Flaggheising og kransenedleggelse kan gjennomføres, men kun med inntil 50 personer med minst en meters avstand.
 • Offentlige fellesarrangementer: Skoler, idrettsanlegg og andre fellesarealer kan benyttes til arrangementer med maksimalt 50 deltakere og innenfor avstandskravet på minimum 1 meter, (50+1-anbefaling). Ansatte og annet personell som står for den praktiske gjennomføringen på offentlig sted, som kjøkkenpersonell, servitører, teknisk personell etc, regnes ikke som en del av arrangementet og er ikke en del av de omtalte 50 deltakerne.
 • Private samlinger: For private arrangementer opprettholdes også anbefaling om kontaktreduksjon som sier minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand, og maksimalt 20 personer samlet i én gruppe (20+1-anbefaling)
 • Utendørs: Det anbefales primært utendørs arrangementer, både i privat og offentlig regi.
 • Matservering/salg av mat kan foregå under forutsetning av tilgang på god og nødvendig håndvask eller hånddesinfeksjon. For øvrig må de generelle reglene for matservering som fremgår av Covid-19 forskriften overholdes.
 • Også på 17. mai må vi overholde de enkle, men viktige smittevernreglene:
  • Vi må fortsatt ha god hånd- og hostehygienen.
  • Vi må holde minimum 1 meters avstand til hverandre.
  • Syke må holde seg hjemme.

 Se rammer for gjennomføring av 17. mai 2020, oppdatert 7.5.