Oppstart arbeid Sande skoleområde med adkomstveger

Sande Skolevegen - Klikk for stort bildeSande Skolevegen

Detaljregulering av Sande skoleområdet med adkomstveger ble vedtatt av Sunndal kommunestyre i september. Nå starter første del av arbeidet opp. 

Mandag 24. oktober starter arbeidet med å etablere nytt gangfelt langs Hagavegen samt ny midtrabatt i Skolevegen ved Sunndal videregåande skole.

Det er Jenstad maskin som skal utføre arbeidet, og det vil til tider være høy aktivitet med flere større maskiner. Det er derfor viktig at publikum og beboere holder god avstand og er forsiktige ved ferdsel i dette området.

Arbeidet er planlagt ferdig 1. desember.

Planer for 2023

I neste omgang skal det jobbes videre med trafikksikkerheten i området mellom ungdomsskolen, sportshallen og Hydrohallen og adkomst til / parkering rundt disse. Her skal det legges ny asfalt, bli bedre belysning og etableres tryggere overganger. Prosjektering av dette arbeidet vil begynne rundt årsskiftet med ferdigstillelse i løpet av 2023.

Reguleringsplan for Sande skoleområde med adkomstveier

 > Se vedtatt reguleringsplan for Sandeområdet.