Økt beredskap i forbindelse med ekstremværet Gyda

Is på Driva Grete Marie Trædal Det er meldt store mengder regn i Møre og Romsdal og Trøndelag fra onsdag 12. januar, og NVE har i dag oppgradert farevarselet for skred og flom til rødt nivå. Den «atmosfæriske elva» er oppgradert til ekstremvær, og gitt navnet Gyda. Uværet er ventet å treffe hardest i midtre og indre strøk av Møre og Romsdal. Sunndal kommune og kommunens kriseledelsen er nå i ekstra beredskap og gjør nødvendige forberedelser før ekstremværet kommer.

Dette betyr ekstremvarselet

De store nedbørsmengdene i tillegg til snøsmelting kan føre til oversvømmelser og flom, i tillegg til isgang på elver og jord-, sørpe- og flomskred. Snø og tele i bakken hindrer muligheten for at avrenningen kan forsinkes i terrenget. Nedbør og smeltevann vil derfor i stor grad renne rett til nærmeste bekk, elv, forsenkinger i terreng osv.

NVE betegner ekstremværet Gyda som en uvanlig værtype, og understeker at det kan føre til både luft og masse i bevegelse på uvanlige steder.

Ifølge varselet er det størst fare fra onsdag ettermiddag og torsdag.

Se oppdatert farevarsel på varsom.no

Stor snøskredfare i fjellet

I tillegg meldes kraftig vind og økende temperaturer. Det meldes derfor rødt nivå på varsel om snøskred i Trollheimen og Sunndalsfjella, og all unødvendig ferdsel i dette området bør unngås.

Øker beredskapen

Det har i dag vært møte med Statsforvalteren og alle kommunene i fylket, samt med aktuelle etater. Sunndal kommune har mobilisert kriseledelsen, og øker beredskapen i tekniske tjenester.

Situasjonen følges tett fra både statsforvalterens side og i kommunen.

Lokale forberedelser

Kommunen har den siste uken gjort nødvendige forberedelser, blant annet gjennomført inspeksjon av flomverntiltak langs elvene, og utbedret skader ved behov. Det er også sjekket at alle stikkrenner, kulverter, flombekker, sluker og andre mulige flomveger som er viktig for avrenning av vann, er åpne og klargjort for høy vannføring. I tillegg er beredskapen på flomvernssekker og pumper gjennomgått.

Lokale entreprenører er også satt i ekstra beredskap.

Unngå unødvendig ferdsel

Vegvesenet melder om at det vil bli vanskelige kjøreforhold, og ber folk unngå unødvendig ferdsel langs vegene.

Generelt er oppfordringen å holde seg hjemme, og unngå ferdsel langs elver og bekkefar, langs fjellfoten og i fjellet.

Unngå ferdsel i Fagerhaugene og idrettsparken 

Fagerhaugene og idrettsparken er et utsatt område. Folk oppfordres nå derfor til å ikke oppholde seg i området den nærmeste uka, da det er uvisst hvordan det uvanlige været vil påvirke faren for snøras og steinsprang. Lysene i akebakken blir skrudd av fra og med tirsdag.

Vaksinasjon som planlagt

Vaksinasjon vil gjennomføres som planlagt torsdag 13. januar. Dersom noen som er innkalt ikke kommer seg til lokalet på grunn av vær- eller kjøreforhold, kan timen avbestilles på helsenorge.no.

Egenberedskap – gjør nødvendige forberedelser

Det er viktig at alle tenker beredskap og gjør nødvendige forberedelser som kan hindre skade ved så store nedbørsmengder.

På varsom.no finner du råd for hva både privatpersoner og bedrifter i utsatte områder bør gjøre.

Dette kan for eksempel være:

  • Kjøpe inn lensepumpe om du kan. Husk å lede vannet ut til terreng. Offentlig ledningsanlegg er ikke dimensjonert for å håndtere flomvann.
  • Løfte møbler og verdigjenstander opp fra gulv/evt. ut fra kjeller
  • Rydde hagen for løse gjenstander som møbler, materialer, grill, søppeldunker og andre gjenstander som være en fare for andre
  • Forberede tetting av vinduer og dører til kjeller mot vanninnsig
  • Alle som har båter, biler, campingvogn eller andre verdisaker i utsatte områder bør flytte disse til mindre utsatte områder så raskt som mulig når flomvarselet kommer.
  • Bønder bør flytte rundballer bort fra områder som kan oversvømmes

Vi minner også om at våtservietter, q-tips, filler, bind etc. IKKE skal kastes i klosett eller annet avløp! Dette øker risikoen for motorhavari på pumpestasjonene våre, som kan bli kritisk i en flomsituasjon.

Kontakttelefoner

Varsling av hendelser/situasjoner kan meldes til overordnet teknisk vakt, tlf. 91 78 01 00.

Ved kritisk situasjon, kontakt 110.

Følg situasjonen - hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert på varsom.no om flom og skred, og andre naturfarer.

Der kan du også abonnere på farevarsel.