Nytt tilbud om aktivitetstiltak for hjemmeboende eldre

Klikk for stort bildeAktivitetstilbud Sunndal pensjonistsenterSunndal kommune har fått midler fra Statsforvalteren til tiltak for å motvirke ensomhet hos eldre. Helse- og omsorgstjenesten har i samarbeid med støtteforeningen for pensjonistsenteret og eldrerådet utarbeidet et tilbud med aktiviteter ved pensjonistsenteret hver onsdag. 

- Med disse midlene fikk mulighet til å gjøre noe ekstra for eldre som har sittet mye hjemme det siste året, sier helse- og omsorgssjef Anne Berit Vullum. Så er vi glade for at eldrerådet og støtteforeninga for pensjonistsenteret har engasjert seg i dette. I samarbeid har vi fått til et godt tilbud, sier Vullum.

Hjemmetjenesten bidrar med ressurser i form av aktivitetskoordinator som har ansvar for aktivitetene på onsdager. med utgangspunkt i midlene, er det tenkt ett års varighet på tiltaket. Målet er imidlertid å få dette inn som et permanent tilbud med bidrag fra frivillige.

Sunndal pensjonistsenter er basen, og støtteforeningen ønsker at huset skal bli enda mer brukt av alle pensjonister i kommunen.

- Her er det trivelig å møtes, og vi har andre aktiviteter og arrangementer, utenom dette onsdagstilbudet, sier leder for støtteforeninga, Lillian Fjærli Neergård.

Gruppa understreker at tilbudet er for alle eldre i Sunndal kommune, og at det er mulig å få skyss dersom det er behov for det. Skysstilbudet er gratis.

- Huset er tilpasset rullestolbrukere, og vi ønsker at alle skal være velkommen, sier Lise Karin Meisal, som representerer eldrerådet.

De oppfordrer nå alle pårørende og familie til eldre, til å spre informasjon om aktivitetstilbudet, slik at flest mulig nå får kjennskap til dette.

Les mer om tilbudet her.