Nettverksarbeid for barn og unges helsetjenester

Sunndal kommune deltar i nettverksarbeidet "Barn og unges helsetjenester", som er en satsing for å sikre sammenhengende helsetjenester mellom kommunehelsetjenesten og spesialhelsetjenesten for barn og unge med psykiske utfordringer. 

Om nettverksarbeidet

Satsingen barn og unges helsetjenester skal rulles ut i Møre og Romsdal fra 2022. Sunndal kommune deltar i arbeidet representert ved psykiatrisk sykepleier Mariann Meisal og helsesykepleier Hildegunn Ruste. 

Målsetting med satstingen er å sikre sammenhengende helsetjenester mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for barn og unge med psykiske utfordringer. Dette for å sikre at det blir gitt riktig hjelp tidligst mulig av riktig instans. 

Verktøyet er først og fremst laget for fagfolk for at en skal klare å gi barn og unge et sammenhengende hjelpetilbud, men det gir også informasjon til barn, unge og foresatte om hvor en kan få hjelp.

Det blir en implementering av sju samhandlingsforløp for de mest vanlige psykiske helseplagene. Forløpene vil fungere som et kart over tjenestene og gi oversikt over de ulike tjenestene sin rolle og ansvarsområde. 

De 7 områdene er:

  • Angstplager
  • Autismespekterforstyrrelser
  • Bekymring for barn 0 – 3 år
  • Konsentrasjonsvansker og uro 
  • Spisevansker og spiseforstyrrelser
  • Depresjonsplager og triste følelser
  • Vold, overgrep og omsorgssvikt
     

Vil du vite mer?

Du kan lese mer om nettverksarbeidet på Helse Møre og Romsdal og Helse Fonna sine sider.

Gå til Helse Møre og Romsdal

Gå til Helse Fonna