Nasjonale innstramminger fra 15. desember og tiltak i Sunndal kommune

kriseledelsenRegjeringen innfører nå strengere nasjonale smitteverntiltak for å begrense smitten. Målet er å ikke overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner.  De nye nasjonale anbefalingene og reglene gjelder fra midnatt 15. desember og i fire uker.

Se oversikt over regjeringens tiltak her.

Det sentrale i tiltakene er å begrense kontakt mellom folk - både hjemme, på arbeidsplassen og i tilknytning til aktiviteter og gjøremål.

Kriseledelsen vil oppfordre alle sunndalinger om å overholde disse anbefalingene, slik at vi kan opprettholde kontroll på smittesituasjonen lokalt, og bidra til å dempe smittebølgen nasjonalt.

Tiltak i Sunndal kommune

Barnehage og skole

  • Barnehager er pålagt gult nivå nasjonalt. Dette betyr strenge kontaktreduserende tiltak som inndeling av avdelinger i mindre kohorter. Gult nivå medfører begrensninger i personalet sin fleksibilitet i å gå mellom avdelinger og barnehager. På grunn av fraværssituasjonen på bemanningssiden ser Sunndal kommune seg nødt til å innføre redusert åpningstid i barnehagene fra torsdag 16.12.21. Åpningstid vil da være kl 07.00-15.30.
  • Skoler og SFO vil drive på gult nivå fra 16.12.21.
  • Sunndal voksenopplæring vil drive på rødt nivå fra 15.12.21.

Kultur

  • Kino og kulturarrangement kan gjennomføres med maksimalt 50 personer på faste tilviste plasser.
  • Svømmehallen vil holde åpen for familiebading med påmelding.
  • Bibliotek og ungdomssenter kan holde åpent med smittevernfaglig forsvarlig drift. 

    Sunndal ungdomssenter har imidlertid etter en vurdering besluttet å holde stengt fram til nyttår. 

Helse- og omsorgstjenester

Besøksrestriksjoner for Sunndal helsetun er innført tidligere, og gjelder fortsatt. 

For øvrig er helsetjenester i normal drift, tilpasset gjeldende smitteverntiltak.

Rådhuset

Ansatte på rådhuset er pålagt hjemmekontor, og rådhuset blir derfor stengt for publikum.
Publikum bes derfor om å ta kontakt via telefon eller e-post, eller bruke våre selvbetjeningsløsninger på nett.

Hjemmekontor for ansatte

Ansatte i Sunndal kommune som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor.
For øvrig legges det opp digitale møter, og til begrenset sosial kontakt og strenge smitteverntiltak på arbeidsplassen for den som ikke kan ha hjemmekontor.

Digitalt kommunestyremøte

Kommunestyremøte 15. desember gjennomføres som digitalt møte.