Mattilsynet varslar vedtak om kjemisk behandling i Drivaregionen

Fiskesperra i Driva Michael Puffer Mattilsynet har sendt varsel om vedtak om kjemisk behandling mot gyrodactylus salaris i Drivaregionen. Det ligg no an til fullskala behandling i august 2022 og 2023, med ein siste frist for behandling i 2024.

Hausten 2021 vart det gjennomført eit vellykka forsøk med klorbehandling, og på bakgrunn av dette har Mattilsynet  i samråd med Miljødirektoratet konkludert med at det samla sett er størst moglegheit for å lykkast med å utrydde parasitten dersom det blir iverksett fullskala behandling i smitteregionen frå 2022.

Mattilsynet har ikkje tatt stilling til valg av kjemisk middel for gjennomføring av behandling i dei enkelte vassdraga. 

Det er statsforvaltararen som er ansvarleg for å gjennomføre behandlinga, og som no må søkje om å kunne gjennomføre slik behandling, og planlegge denne. 

Les meir om varselet og bekjemping av gyro i Drivaregionen her.