Leke- og aktivitetsanlegg og badeplass i sentrum – status

Medvirkning Tredal skole 2017 - Klikk for stort bildeTidligere i år ba Sunndal kommune innbyggerne, næringsliv, lag og foreninger m.fl om innspill til plassering og innhold av leke- og aktivitetsanlegg og badeplass på Sunndalsøra. Det kom inn mange gode innspill. Dette skal vurderes videre samtidig som det søkes om ekstern finansiering av prosjektene.

Bred medvirkning

Sunndal kommune ved plan-, miljø- og næringstjenesten og nærmiljøprosjektet "Trivsel i Sunndal" inviterte i desember 2016/januar 2017 innbyggere, næringsliv, lag og foreninger m.m til å komme med innspill til leke- og aktivitetsanlegg og badeplass i sentrum.

Alle skoler i sentrum ble kontaktet, og det ble gjennomført presentasjon/workshop på noen skoler, mens andre sendte inn sine forslag. Det ble også holdt åpent kontor på rådhuset, og gjennomført flere dager med stand i AMFI-senteret, der mange var innom og kom med sine innspill. I tillegg er det orientert i og kommet innspill fra flere av de politisk oppnevnte utvalgene, samt at det har kommet innspill fra foreninger og privatpersoner.

Status

Status for disse prosjektene nå er at innspill vurderes samtidig som kommunen skal søke ekstern finansiering av prosjektene, slik som økonomi- og planutvalget forutsatte i sin siste behandling av sakene. 

For leke- og aktivitetsanlegg skal det søkes om regionale utviklingsmidler til tettstedsutvikling. Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker at det lages en byromsstrategi som grunnlag for videre utvikling av sentrum og at dette må gjøres før evt. tilskudd til det enkelte prosjekt. Plan-, miljø og næringstjenesten har ikke kapasitet til å gjøre dette nå så det må i tilfelle søkes om tilskudd til og utføres av ekstern konsulent.

For badeplass er det aktuelt med spillemidler til nærmiljøanlegg. Dette krever at prosjektet tas med i kommunens prioriteringsliste for nærmiljøanlegg i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv. Tiltakene som er framkommet av medvirkningsprosessen for badeplass oversendes derfor til kulturetaten slik at dette kan tas med ved neste revisjon av prioriteringslisten for nærmiljøanlegg. Når tiltakene er med i denne prioriteringslisten kan det søkes om spillemidler.

Her finner du hefte for prosjektene, der innspill som er kommet inn er oppsummert i siste del:

 

 

Nærmere informasjon kommer når det foreligger avklaringer om finansiering, framdrift osv.

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra