Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal

Klikk for stort bilde Helse Møre og Romsdal tilbyr eit stort mangfald av kurs og grupper for pasientar og pårørande med langvarig sjukdom og endringar i helsa si.

Les meir om pasient- og pårørandeopplæring på Helse Møre og Romsdal si heimeside.

Der finn du og aktivitetsplan med oversikt over dei ulike tilboda for våren 2019