Kulturtilskudd for 2019 fordelt

Fotball Sande Stadion - Klikk for stort bilde Teknikk,- miljø- og kulturutvalet vedtok i møte 10. april fordeling av kulturtilskot for 2019. Over 1,3 mill. kroner er fordelt til ulike formål som prosjekttilskot, aktivitetstilskot og ulike driftstilskot.

Midlane er fordelt mellom formåla som følgjer:

 
Prosjektmidlar 300 000
Aktivitetstilskot 156 000
Driftstilskot leikeplassar og friluftsliv 120 000
Driftstilskot grendahus/forsamlingshus 150 000
Driftstilskot ikkje-kommunale anlegg 580 000
Totalt 1 306 000

 

Sjå oversikt over kven som har fått tilskot (PDF, 571 kB)

Kontaktinformasjon

Ole Magne Ansnes
Kultursjef
E-post
Mobil 975 95 148

Åpningstider

Service- og informasjonsavdelingen

Mandag-fredag: 10.00 - 14.00

Rådhuset

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra