Kulturmidlar for 2022 fordelt

Ålvundfjord stadionTeknikk,- miljø- og kulturutvalet vedtok i møte 6. april fordeling av kulturtilskot for 2022. Nesten 1,1 mill. kroner er fordelt til ulike formål som prosjekttilskot, aktivitetstilskot og ulike driftstilskot.

Midlane er fordelt mellom formåla som følgjer:

 
Prosjektmidlar 300 000
Aktivitetstilskot 181 000
Driftstilskot grendahus/forsamlingshus 150 000
Driftstilskot ikkje-kommunale anlegg 555 000
Totalt 1 086 000

 

Sjå oversikt over kven som har fått tilskot (PDF, 775 kB)

Kontaktinformasjon

Ole Magne Ansnes
Kultursjef
E-post
Mobil 975 95 148

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00 - 15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra