Koronaoppdatering - foreløpig oppsummering fra nyttårshelga

kommuneoverlege Svein Anders GrimstadTre personer testet positivt nyttårsaften. Vi antar at to av de tre er smittet utenfor Sunndal. Den tredje er nærkontakt og testet positivt på vei ut av karantene. Alle tre sitter nå i en ukes isolasjon. Ingen har alvorlige symptomer.

En av de smittede deltok under en begravelse og det etterfølgende minnesamværet kort tid før hun ble syk. De øvrige deltagerne er derfor satt i smittekarantene i tråd med myndighetenes koronaregler. Vi er ikke kjent med at flere har blitt syke, men det er selvsagt alt for tidlig å trekke noen endelig konklusjon.

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å gjenta folkehelsedirektørens oppfordring til alle om så raskt som mulig å la seg vaksinere. Flere land i Europa har nå en kraftig bølge av omikron varianten. Det er overveiende sannsynlig at denne bølgen også vil nå Norge og Sunndal i løpet av kort tid. Det er god kunnskap om at de tilgjengelige vaksinene gir god beskyttelse mot alvorlig sykdomsforløp også av denne varianten.


Svein Anders Grimstad
Kommuneoverlege