Karantenekrav for reisende fra Sør-Norge, nytt vedtak 21.mars

Klikk for stort bildeKommuneoverlegen i Sunndal har med hjemmel i smittevernloven fattet nytt vedtak om karantenekrav for reisende fra Sør-Norge fra 21. mars. Dette betyr at til- og hjemreisende (med noen unntak) fra  fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland må i hjemmekarantene. 

Vedtak om karantenekrav for reisende fra Sør-Norge


For å forsinke spredning av Covid-19 gjør kommuneoverlegen med dette lørdag 21.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d:

  1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
  2. Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen.
  3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon
  4. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Unntatt fra disse restriksjonene er:

a) Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 4 regnes ikke som opphold i området.

b) Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 4.

c) Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

d) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.

e) Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted. Personer som ikke er omtalt i bokstav c og d omfattes imidlertid av karantenebestemmelsene.

 

Personer står fritt til å reise ut av kommunen. Personer står også fritt til å bevege seg mellom kommuner i fylket og mellom fylker som ikke er omtalt i punkt 4.

Vedtaket har virkning fra 21.03.2020 og gjelder til og med 27.03.20. Vedtaket kan også oppheves på et tidligere tidspunkt i eget vedtak.


Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12.03.2020.

 

Regler for hjemmekarantene

Se reglene for hjemmekarantene på FHI sine sider.