Inviterer til Seniorkonferanse 21. september

21. september er det klart for Seniorkonferansen 2023 - med temaet "De gode løsningene for framtida". Sunndal kommune arrangerer konferansen for andre gang, og inviterer alle over 65 år til en dag med aktuelle og inspirerende innledere.

Refleksjoner rundt helse og alderdom

Hvordan bli best mulig rustet til en god alderdom? Hva kan jeg gjøre selv for å påvirke egen helse og livssituasjon? Hensikten med konferansen er å sette i gang refleksjoner om egen helse og livssituasjon, ved å få tips og innspill på aktuelle tema en vet har betydning i eldre år. Målsettingen er at flere kan bli bedre rustet til å ta valg og tenke igjennom hva du selv kan gjøre for å ha en god alderdom. Konferansen retter seg mot gruppen 65+. 

Seniorkonferansen ble første gang arrangert i 2018, med 140 deltakere. Sunndal kommune har bestemt at det skal gjennomføres en slik konferanse hvert 5. år.

Program med aktuelle tema og innledere

Årets konferanse har et godt program med ulike tema og innledere, blant annet Sunndal Sparebank, Frivilligsentralene i Sunndal og Vestnes, Sunndal pensjonistforening, Senioruniversitetet m.fl. Arild Hoksnes kommer med "Et skråblikk på pensjonisttilværelsen".

Under konferansen vil ulike lag og organisasjoner være til stede med stands i foajeen.

Konferansen er gratis og inkluderer lett lunsj.

Program

09.30–10.00 Kaffe i foajeen

10.00–10.15 Velkommen, musikkinnslag 
10.20–11.05 Fremtidsfullmakt, legalfullmakt og verger - Sunndal Sparebank
11.15–11.45 Frivilligsentralen Vestnes og Sunndal
11.55–12.05 Sunndal pensjonistforening

12.05–12.55 Pause med lett bevertning
Stands i foajeen

12.55–13.05 Kulturskoleinnslag
13.15–14.00 «Et skråblikk på pensjonisttilværelsen» - Arild Hoksnes
14.10–14.25 Senioruniversitetet
14.35–14.45 «Boligpolitikk for eldre» - Sunndal kommune
14.55–15.25 Debatt «Det moderne Sunndal 110 år - Status og muligheter. Hvor går veien?»
Åpent for spørsmål fra publikum

15.30–15.35 Avslutning
Stands i foajeen

Se flyer for konferansen (PDF, 3 MB)

Gratis billetter

Gratis billetter kan hentes ut på kulturhuset, biblioteket eller på www.sunndalkulturhus.no,
innen 14. september. 

Velkommen alle seniorer til en givende dag!

Om konferansen

Hvorfor seniorkonferanse?

Seniorkonferansen skal bidra til å gi informasjon om forebyggende helsehjelp og ulike deler av det å bli eldre og planlegge egen alderdom. Konferansen er en erstatning for forebyggende hjemmebesøk som helse- og omsorgstjenesten har gjort tidligere, i tråd med "Leve hele livet"-reformen.

Arbeidsgruppe

Årets konferanse er planlagt av en arbeidsgruppe bestående av  Ragnhild Lønseth Aarflot, rådgiver i helse- og omsorgstjenesten, Anne Helene Gravem, ergoterapeut, Tone Marit Hyldbakk, leder for fagavdelingen i helse- og omsorgstjenesten, Karin B. Braseth, rådgiver i helse- og omsorgstjenesten, Ingrid Husdal Dørum, fysioterapeut og Ole Magne Ansnes, kultursjef