Invitasjon til dialogmøte om gravferdstjenestene

Hov kirke - Klikk for stort bildeGravplassforvaltningene i kommunene Molde, Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Vestnes, Rauma, Nesset, Sunndal, Rindal og Surnadal inviterer til møte mellom gravplassforvaltningene og tros- og livssynssamfunnene 12. november i Molde.

Møtet finner sted tirsdag 12. november kl 17.00–18.30, i Molde Rådhus.

Ifølge Gravferdslovens § 23 skal det avholdes årlige møter mellom tros- og livssynssamfunnene og gravferdsmyndigheten i kommunen:

”Den som har forvaltningsansvaret for gravlegging i kommunen, innbyr minst en gang i året de tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, til et møte for å drøfte hvordan tros- og livssynssamfunnenes behov ved gravferd kan ivaretas. Møtet kan avholdes som et felles møte for flere kommuner.”

Program:

  • Kort presentasjon av gravferdssektoren: lovverk, tilpasning til for minoritetskulturer, organisering og praktiske spørsmål.
  • Informasjon om lokale forhold og tilpasninger.
  • Samtaler, evt i grupper fortrinnsvis inndelt etter kommune. Tema er aktuelle behov og framtidsutvikling.
  • Plenumssamtale og oppsummering.

Dersom det er noen som har aktuelle tema eller spørsmål som dere ønsker å drøfte eller at gravferdsmyndigheten skal besvare og må forberedes ekstra, er det fint om dere tar kontakt med kirkevergen om det på forhånd.

Det er ønskelig å vite hvem og hvor mange som kommer fra de ulike trossamfunn.  Vennligst send påmelding med navn på den som deltar og hvilken organisasjon som representeres til gravplassforvaltningen i Sunndal v/kirkevergen: stig@sunndal-kirke.no 

Kontaktinformasjon

Stig Rune Andreassen
Kirkeverge
E-post
Mobil 951 29 136

Åpningstider

Mandag-fredag fra kl. 09:00-1500

Adresse

Prestvegen 15, 6600 S.øra