Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere – gode resultater for 2017

Sunndal voksenopplæring - Klikk for stort bilde Sunndal kommune er best i fylket med tanke på å få deltakere ut i arbeid og utdanning etter endt introduksjonsprogram. Tall for 2017 som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) publiserte tidligere i oktober, viser at det på landsbasis er 5 av 10 deltakere som går direkte til arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram, og at det er store forskjeller mellom kommunenes resultatoppnåelse. Tallene inkluderer også de første resultatene for noen av de mange flyktningene som kom høsten 2015.

Omtrent alle kommuner har tiltak som gir formelle kvalifikasjoner og arbeidstrening – men disse tiltakene brukes for sjeldent. Kun 38 prosent av tiltakene er rettet mot arbeidslivet og 26 prosent av tiltakene er rettet mot utdanning.

Sunndal i toppen

De tre kommunene (med minst 15 deltakere) som har fått størst andel deltakere ut i arbeid og utdanning i 2017 i Møre og Romsdal er Ålesund, Sunndal og Surnadal. I Sunndal kommune har mellom 70 og 80 % av deltakerne i introduksjonsprogrammet de siste årene gått ut i arbeid eller utdanning.  

- Dette er vil veldig fornøyd med, sier leder for innvandrertjenesten Bente Mosbakk. Det viser at vi har et godt tilbud og god oppfølging av våre deltakere. Vi ser også at det er avgjørende å ha et godt samarbeid med det lokale næringslivet, og ikke minst fylkeskommunen. Vi er helt avhengige av samarbeidet med Sunndal videregående skole for å nå disse resultatene. Det er avgjørende med fagbrev for å kunne få en stabil jobb i dagens Norge. Vårt mål er å gjøre våre deltakere konkurransedyktige i arbeidslivet.

Sjekk resultater og sammenlign tall i IMDI sitt statistikkverktøy  

 

Dette er introduksjonsprogrammet

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Introduksjonsprogrammet varer inntil to år, og kan forlenges inntil tre år dersom det er hensiktsmessig for å nå målet.

Kontaktinformasjon

Bente Mosbakk
Sjef for innvandrertjenesten
E-post
Mobil 908 69 503

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse:
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:
Nordmørsveien 3, Sunndalsøra