Innspillsmøter om naturmangfoldsplan 4. mai og 2. juni

Kjempespringfrø Statsforvalteren Sunndal kommune inviterer til innspillsmøter om kommunedelplan for naturmangfold på Sunndalsøra onsdag 4. mai og Gjøra (Jenstad gård) torsdag 2. juni (NB! ny dato).

Sunndal kommune er i gang med å utarbeide kommunedelplan for naturmangfold, som er planlagt ferdig i løpet av 2022. Planprogrammet ble fastsatt i februar og planforslaget er nå under utarbeidelse.

På møtet vil ansatte i kommunen komme med informasjon om blant annet naturmangfold generelt, hvordan planarbeidet er organisert, og medvirkningsprosess. Publikum inviteres til å komme med innspill.

Møte på Sunndalsøra 4. mai
Tid: Onsdag 4. mai kl 19.00
Sted: kommunestyresalen på Sunndal Rådhus

Møte på Gjøra 2. juni (NB! ny dato, flytta fra 5. mai)
Tid: Torsdag 2. juni kl 19.00
Sted: Jenstad gård

Sunndal kommune oppfordrer til samkjøring til møtene.

Det blir enkel servering.

Vel møtt!