Innbyggerundersøkelse om lokaldemokrati

Sunndal fra VettafjelletSunndal kommune gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere. Undersøkelsen har spørsmål knyttet til tjenestetilbud, ledelse av kommunen og folkevalgtes rolle. Undersøkelsen er kort med bare få spørsmål og utføres av et profesjonelt gallupbyrå.

Kommunestyret i Sunndal vedtok i juni i år å delta i KS Lokaldemokratiundersøkelsen i høst. Det er KS - Kommunesektorens organisasjon som gjennomfører undersøkelsen i 100 av landets kommuner.  I undersøkelsen blir 325 innbyggere og de folkevalgte i kommunestyret stilt spørsmål om hvordan de vurderer lokaldemokratiet i egen kommune. 

Undersøkelsen kan være et nyttig grunnlag for arbeidet med å styrke lokaldemokratiet. Den kan gi et godt innblikk i innbyggerne og de folkevalgte sine holdninger og inntrykk av lokaldemokratiet og kommunens tjenestetilbud. Og vil kunne være nyttig i prioriteringene som må skje innen tjenestetilbud og politiske vegvalg framover

Undersøkelsen er gjennomført tre ganger tidligere, og resultatene blir publisert på en åpen webportal; bedrekommune.no/lokaldemokrati.