Innbetaling av skatte- og avgiftskrav

Fra og med 1. januar 2018 vil det ikke være mulighet til å betale skatte- og avgiftskrav til skattekreveren i Oppdal og Sunndal med kontanter/kort.

På bakgrunn av endring av skattebetalingsloven §9-1 skal det kun innbetales inn på konto.

Les mer om hvordan du kan betale skatte- og avgiftskrav.

Kontaktinformasjon

Skatteoppkreveren for Oppdal og Sunndal
E-post
Telefon 71 69 90 00