Informasjon til de som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen

Vaksine AstraZenecaRegjeringen har besluttet at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksine vil få tilbud om videre vaksinering med mRNA-vaksine, det vil si Pfizer eller Moderna sin vaksine, 12 uker etter første vaksinering.  Kommunene vil få ekstra vaksinedoser til å dekke dette behovet.

I Sunndal kommune er det 270 som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen. Beskyttelsen de har fått etter første dose er god og varer i minst 12 uker.  

Dette innebærer at vi kan gi den andre vaksinedosen i uke 20-22, avhengig av når vaksinen ble satt.

Alle dette gjelder, vil få informasjon om dette direkte og innkalling til vaksinasjon for dose 2 når det nærmer seg vaksinering.

Se mer informasjon i skriv fra Folkehelseinstituttet datert 23.04.21 (PDF, 149 kB)