Hvor skal vi annonsere?

Kulturtjenesten i Sunndal ønsker å kartlegge hvor vårt publikum finner informasjon om de ulike kulturarrangementene vi har.

Vi håper du har tid til å sette av et halvt minutt for å svare på våre spørsmål.

For å gi din tilbakemelding:

Spørreundersøkelse