Gravearbeider i Jonas Reins gate og Ferjevegen

Bredesen Graving & Transport AS skal utføre et arbeid med renovering av vann- og avløpsledninger i deler av Jonas Reins gate og Ferjevegen.  Arbeidet starter opp fredag 23. september og skal være avsluttet i løpet av uke 42. 

Når gravearbeidet pågår, vil den delen av gata som er berørt, være stengt for gjennomkjøring.

Adkomst til eiendommene opprettholdes, men det vil ikke være mulig å komme til med kjøretøy.

Graving Jonas Reins gt og Ferjevegen  

Kontaktinformasjon

Grete Marie Trædal
Teknisk planlegger
E-post
Mobil 908 90 177

Åpningstider

Mandag – fredag:
09.00–16.00 (1. september - 30. april)
09.00–15.00 (1. mai - 31. august)