Gjenåpning av skolene 1.4. trinn og SFO

20. august starter skolene opp etter sommerferien! - Klikk for stort bilde Skolene i Sunndal kommune gjenåpnes for 1.- 4. trinn og SFO fra mandag 27.04.20. Undervisningstida og skoleskyss vil gå som normalt. SFO vil ha litt redusert åpningstid, fra kl. 08.00 til 15.30, i de to første ukene

Sunndal kommune forholder seg til de nasjonale tiltakene ved gjenåpning av 1.- 4. trinn og SFO. Den nasjonale smitteveilederen for barnetrinnet og SFO gir gode og trygge rammer for åpning. 

En annerledes skolehverdag

Det vil være en annen skolehverdag enn det vi er vant med når vi nå gjenåpner skolene, med inndeling i mindre grupper og litt andre aktiviteter enn vanlig. 

Åpningstider/skoletid

 • Skoletid: Vanlig skoletid hver dag. Ordinær skoleskyssordning gjelder
 • Åpningstid SFO: Kl 0800 – 1530 hver dag

Spesielle regler for smittevern

 • Skoleskyss: Elevene skal sitte på annenhvert sete. Inngang på bussene blir fra midtdøra. Det er fint om foreldre kan kjøre selv, eller følge eleven til bussholdeplassen og vente på bussen sammen med elevene
 • Håndvask: Vask hendene godt før de drar hjemmefra, og vask hendene igjen når barna kommer hjem fra skolen.
 • Måltider med matpakke: Frokost skal spises hjemme. Matpakke skal inneholde spiseklar lunsjmat og frukt til både skolemåltidet og evt. til SFO. Elevene kan også ta med egen drikkeflaske.
 • Oppmøte på skolen: Barna skal møte ved tilvist plass, og får komme inn i garderoben sammen med gruppa si.
 • Klær: Barna må kommer på skolen i reine klær hver dag. Send med skift tilsvarende en dags forbruk.
 • Syke barn: Syke barn med symptomer skal ikke møte på skolen. De SKAL være hjemme til de er symptomfrie i 1 døgn. Blir de syke i løpet av dagen, må de straks bli hentet hjem.

NB! Kriteriene for testing for korona er utvidet til å også omfatte ansatte, barn eller elever i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning. Symptomer skal fortrinnsvis ses an hjemme i 2 døgn før test vurderes.
Det er alltid fastlege som skal gjøre vurdering og henvise til testing. 

Følg de generelle smitteverntiltakene

De viktigste smitteverntiltakene gjelder for oss alle:

 • god håndhygiene,
 • være hjemme så fort en kjenner på sykdomstegn,
 • holde sosial avstand på minst 2 meter og møtes i grupper på maks 5 personer (5-2 prinsippet).
   

Vi anbefaler alle foreldre om å se filmen «Nå starter skolen igjen» fra Utdanningsdirektoratet før oppstart.

 

Velkommen tilbake til skolen!
 

Se  informasjonsskriv til foreldre her. (PDF, 333 kB)

Kontaktinformasjon

Gerd Anne Bråttvik
Skolesjef
E-post
Mobil 970 32 471
Gjertrud Bruseth
Rådgiver
E-post
Mobil 915 71 976

Arbeidstid: mandag - onsdag 08 - 14