Gjenåpning av barnehager fra 21. april

barnehage garderobe - Klikk for stort bildeSunndal kommune har besluttet at barnehagene åpnes tirsdag 21. april. Det er nødvendig med en ekstra dag for å kvalitetssikre og implementere de nye smittevernrutinene.

– Det viktigste av alt, er at vi gjør åpningen så trygg og god som overhodet mulig. Foreldre og foresatte skal være trygge når de sender ungene i barnehagen, sier leder i kriseledelsen Ståle Refstie. - Vi er opptatt av at det fra barnas side skal oppleves som en normal barnehagesituasjon når de nå kommer tilbake.

Omfattende rutiner skal på plass

Veilederen fra de nasjonale myndigheter ble offentliggjort onsdag ettermiddag, og barnehagetjenesten har etter det jobbet for å få på plass nye smittevernrutiner.

Sunndal kommune har åpnet for at foreldre som har mulighet og som ønsker det, kan søke om permisjon fra barnehageplassen. Det er søkt om permisjon for rundt 50 barn i april måned, og tjenesten planlegger tilbudet de neste ukene ut fra dette.

Smittevernet er bygget rundt tre hovedpunkter: Ingen som er syk skal møte i barnehagen, gode rutiner på håndvask og renhold og oppdeling i mindre grupper

Det er derfor omfattende rutiner som skal på plass i forkant av åpningen, og innebærer blant annet:

  • Den samme voksne skal være nærkontakt for de samme barna i løpet av dagen. For å få til dette vil åpningstiden per dag reduseres ned til de ansattes arbeidstid (8.00 til 15.30). Gruppen av barn som er sammen blir redusert til et minimum.
  • Det vil også bli nye rutiner når det gjelder måltider og matservering. Barn vil måtte spise frokost før de kommer og ha med matpakke.
  • Barn skal hentes og leveres i utetid, foreldre skal som hovedregel ikke inn i barnehagen. Det vil bli lagt til rette for at barna skal være mye ute. Dette vil innebære mindre klær i garderobene og lette renholdsbehovet inne.

Det viktigste tiltaket er imidlertid at familier og private fortsetter arbeidet for å hindre smitte i samfunnet – holder seg hjemme når de er syke eller har symptomer, og fortsetter å unngå offentlige rom og samlinger. Dette vil være en forutsetning for å kunne normalisere barnehagetilbudet framover.

Det vil bli sendt ut informasjon om oppstart til alle foreldre/foresatte i løpet av dagen fredag 17. april.

Ved symptomer/mistanke om koronasmitte
Kriteriene for testing for korona er utvidet til å også omfatte ansatte, barn eller elever i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning. Symptomer skal fortrinnsvis ses an hjemme i 2 døgn før test vurderes.
Det er alltid fastlege som skal gjøre vurdering og henvise til testing.