Frivilligmøte 14. mars

Kulturtenesta inviterer lag og organisasjonar og øvrige frivillige/ildsjeler, til frivilligmøte og middag måndag 14. mars.

Program

kl 1600 : Middag for deltakarane, med påmelding. Gratis.

kl 1700: Møte (åpent, uten påmelding), med desse sakene:

  • Ulike støtteordningar og fristar, inkludert Tilskuddsportalen
  • Frivilligåret 2022
  • Samarbeid mellom frivilligheit og kommune m/innspel
  • Nytta av frivilligpolitikken v/ seksjonsleiar i fylkeskommunen, Rigmor Hustad Holen

Velkomen!

 

Oppsummering og presentasjoner

Mange møtte opp på frivilligmøtet og det vart ein dialog og mange gode innspel til vidare arbeid.

Ei lita oppsummering og aktuelle dokument:

 

Frivilligåret i Sunndal

Les meir om planane for frivillighetens år her.