Fortsatt flomfare - gjør nødvendige forberedelser

Flomstor bekk ved Vinnu flyplass 2004 - Klikk for stort bildeVannføringen er minkende i de fleste elvene i Norge, men det er fortsatt mye snø i fjellet og varmt vær i vente, som ventes å øke vannføringen igjen, melder NVE 11. juni. Her i området har gradvis snøsmelting kombinert med lite nedbør medført at vi har unngått den store flomtoppen. Når det nå igjen er varsel om økt flomfare, er det viktig at alle fortsatt tenker beredskap og gjør nødvendige forberedelser som kan hindre skade dersom det skulle bli flom.

Det er utstedt flomvarsel på gult nivå gjeldende fra fredag 12. juni. Med gjeldende prognoser kan Driva nå oransje nivå i løpet av helgen eller tidlig i neste uke.

Gode forberedelser viktig for å redusere fare for flomskader

Sunndal kommune har den siste uken gjort nødvendige forberedelser, blant annet gjennomført inspeksjon av flomverntiltak langs elvene, og utbedret skader ved behov. Det er også sjekket at alle stikkrenner, kulverter, flombekker, sluker og andre mulige flomveger som er viktig for avrenning av vann, er åpne og klargjort for høy vannføring. I tillegg er beredskapen på flomvernssekker og pumper gjennomgått.

Privatpersoner og bedrifter i utsatte områder bør gjøre nødvendige tiltak

Du bør for eksempel:

  • Kjøpe inn lensepumpe om du kan. Husk å lede vannet ut til terreng. Offentlig ledningsanlegg er ikke dimensjonert for å håndtere flomvann.
  • Løfte møbler og verdigjenstander opp fra gulv/evt. ut fra kjeller
  • Rydde hagen for løse gjenstander som møbler, materialer, grill, søppeldunker og andre gjenstander som være en fare for andre
  • Forberede tetting av vinduer og dører til kjeller mot vanninnsig
  • Alle som har båter, biler, campingvogn eller andre verdisaker i utsatte områder bør flytte disse til mindre utsatte områder så raskt som mulig når flomvarselet kommer.
  • Bønder bør flytte rundballer bort fra områder som kan oversvømmes

Se flere råd på varsom.no.


Husk – det er bare dopapir som skal i do!

Vi vil også minne om at våtservietter, q-tips, filler, bind etc. IKKE skal kastes i klosett eller annet avløp! Dette øker risikoen for motorhavari på pumpestasjonene våre, og det kan bli kritisk i en flomsituasjon.

Følg situasjonen - hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert på varsom.no om vårflom og andre naturfarer.

Der kan du også abonnere på farevarsel.