Forslag til meddommere og skjønnsmenn - offentlig ettersyn

norges lover - Klikk for stort bildeSunndal kommunestyre skal i møte 16. juni 2020 velge meddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024. Liste over de som er innstilt til valg legges nå ut til alminnelig ettersyn, med frist for merknader 15. juni. 

Se innstilling til meddommere og skjønnsmenn (PDF, 662 kB).

Eventuelle innvendiger mot forslaget meldes til Sunndal kommune; post@sunndal.kommune.no, snarest og innen 15. juni 2020

Meldingen må være skriftlig og registrert mottatt innen oppsatt frist.