Ett årlig barnehageopptak–frist 1. mars

Sunndal kommune har gått fra en ordning med to årlige barnehageinntak til ett årlig inntak. For at retten til barnehageplass skal bli gjeldende, må det søkes innen fristen 1. mars 2018. Oppstart for barnehageåret er 15. august.

Praksisen er dermed i samsvar med sentrale bestemmelser. Sunndal kommune har samtidig utvidet retten til også å omfatte barn født i desember året før.

For at retten til barnehageplass skal bli gjeldende, må det søkes innen fristen 1. mars 2018. For barn født på høsten, kan det likevel velges oppstart den måneden barnet fyller 1 år.

Les mer om rettigheter til barnehageplass og opptak til barnehageplass 

Søknadsskjema

For å søke barnehageplass må du fylle ut skjema om barnehageplass - søknad, oppsigelse, endring 2018/2019

Søknadsfrist

Søknadsfrist for hovedopptaket er senest 1. mars.

Søker du plass utenom hovedopptaket kan du søke hele året. Søk gjerne cirka tre måneder før du ønsker plass. Du vil da stå på venteliste og får tilbud ved eventuell ledighet.

Kontaktinformasjon

Mona Reinset
Barnehagesjef
E-post
Telefon 71 69 91 56
Mobil 906 57 095

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra