Elektronisk søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Klikk for stort bildeNå er det mulig å søke elektronisk om alle tjenestene som helse-  og omsorgstjenesten yter til innbyggerne. Dette gjelder blant annet sykehjemsopphold, hjemmesykepleie, hjelpemidler, matombringing, støttekontakt m.m.

Den som søker må bruke ID-porten for å logge inn og sende søknaden. Det er åpnet for at verge eller pårørende med fullmakt kan fylle ut søknaden.

Les mer om hvilke tjenester du kan søke på og hvordan du søker her.

Det er fortsatt mulig å fylle ut søknadsskjema på papir, for den som ikke ønsker å søke elektronisk.

Sunndal i spissen

Sunndal kommune har vært pådriver og pilotkommune når flere nordmørskommuner nå lanserer et av landets første digitale søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.

- Det har vært etterspørsel etter elektronisk løsning lenge. Det er ofte pårørende som hjelper eldre med å søke, og da er elektronisk løsning gjerne å foretrekke, sier Kristin Ulvund i tildelingsenheten, som har vært med på å utvikle skjemaet. Søknadene blir nå mer etterprøvbare, ettersom den som fyller ut må identifisere seg via ID-porten. Søknaden signeres elektronisk og går direkte inn i fagsystemet til saksbehandlerne. Det vil si at både prosessen for den som søker og for den som skal behande søknadene blir effektivisert.

Digitale vedtak

Tildelingsenheten sender også vedtak om tjenester ut digitalt. Det vil si at vedtaksbrev kommer rett inn i digital postkasse eller Altinn.

Les mer om digital post, og hvordan du kan skaffe deg digital postkasse.
Det er mulig å reservere seg mot digital post.

Kontaktinformasjon

Tildelingsenheten

Leder: tlf 901 78 403

Saksbehandler 1: tlf 901 99 831
Saksbehandler 2: tlf 901 65 817