Ekstremværet Gyda – oppsummering fredag ettermiddag

Driva januar 2022Kommunens mannskap har i dag vært rundt om på befaring, og kriseledelsen oppsummerer med dette en siste status etter ekstremværet.

Heldigvis har vi kommet oss gjennom Gyda uten tap av liv og helse, men flere er rammet av materielle skader etter ekstremnedbøren.

Kriseledelsen vil rette en stor takk til både innbyggere, ansatte, hjelpemannskaper og entreprenører som har stått på både før og under ekstremværet.

I Øksendal er situasjonen avklart fra kommunen sin side. Videre vurderinger av skråninger og utsatte områder gjøres av NVE.

Flåvegen kan i samråd med NVE åpnes lørdag. Entreprenør vil starte utbedringsarbeidet kl 10, med mål om åpning kl 12. Kriseledelsen vil imidlertid be om at all unødig ferdsel på Flåvegen unngås kommende uke, dette på grunn av ustabilt vær i kombinasjon med en utsatt veg.

Fjellgardsvegen ble åpnet rundt kl 15 i ettermiddag. Når det gjelder strømmen, melder Sunndal Energi om at det jobbes for fullt med å utbedre skaden, med mål om å få den opp igjen i løpet av dagen.

Kriseledelsen vil avslutningsvis understreke NVE og vegvesenet sitt budskap om at det fortsatt er fare for utglidninger og skader på veinett, og deres oppfordring om å unngå unødvendig ferdsel langs vegene i helga. Det er med andre ord ikke helga for å dra på hytta, men heller slappe av hjemme.