Eigenberedskapsveka

Egenberedskap Gaute Gjøl Dahle/DSB Den første veka i november er ei landsdekkjande arbeidsveke med fokus på eigenberedskap. Målet med Eigenberedskapsveka,  er å auke folk sin kunnskap om eigenberedskap, slik at fleire gjer fornuftige førebuingar. 

Styresmaktene tilrår nemleg at alle husstandar i Noreg tek nokre enkle grep for å betre sin eigen beredskap.

DSB (Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap) har utarbeidd konkrete råd som du kan lese på sikkerhverdag.no. Her finn du blant anna forslag til eit beredskapslager for å klare seg heime i minst tre døgn (72 timar).

Sjå brosjyre om eigenberedskap her.

Utstilling og stand

Ved servicekontoret på rådhuset er det laga ei utstilling av kva som bør vere i beredskapslageret for å klare seg i inntil tre døgn. Denne vil stå framme også i uke 45.

Fredag 5. november står vi på stand i ALTI-senteret frå kl 14.00-15.30, med utstilling og brosjyrer og tar gjerne ein prat om eigenberedskap.  

Målet er at denne vekas kampanje gir folk eit innblikk i korleis alle kan vere ein del av den nasjonale beredskapen.

Kvifor eigenberedskapsråd?

Det er fleire forhold som gjer at det kjem eigenberedskapsråd til befolkninga no. Meir ekstremvêr er blant dei viktigaste årsakene. Ekstremvêr kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som til dømes straum, vatn og mobilnett.

I tillegg er vi som bur i Noreg – som er blant verdas tryggaste og mest stabile land – vane med at det meste stort sett fungerer som det skal. Det er veldig mange tenester og funksjonar vi er avhengige av, for at det daglege livet vårt skal gå rundt utan store problem. Det er faktisk ei sårbarheit.

Du er ein del av beredskapen i Noreg

Sjølv om vi lever i eit trygt land, kan uønskte hendingar oppstå også hos oss. Og om vi blir ramma av ei stor hending eller krise, er det mange som treng hjelp. Dersom fleire av oss er i stand til å ta vare på oss sjølve og dei rundt oss ved ei hending, kan hjelpa setjast inn der behovet er størst. På den måten er du ein del av beredskapen i Noreg.

 

Her kan du lese meir om beredskap i Sunndal kommune.