Bygg sør ved Holssand barnehage klar for innflytting

barnehagen på Holssanden - Klikk for stort bildebarnehagen på HolssandenArbeidet med utbedring av vannskader ved bygg sør på Holssand barnehage er nå ferdigstilt, og barnehagen vil være i normal drift fra mandag 18. januar. Barnehagen holdes stengt torsdag 14. januar på grunn av flytting.

For å sikre en forsvarlig flytteprosess vil barnehagen holde steng en dag. Flyttingen legges til dagen før planleggingsdagen 15. januar.  Avdelingene Prestekragen, Blåklokka, Gullstjerna og Kvitveisen holdes derfor stengt den 14. januar.

Mandag 18. januar møter barna ved Holssand barnehage og matservering gjeninnføres som normalt fra denne dagen.

Det vil bli gitt fratrekk i foreldrebetalingen for den stengte dagen. Dette kommer på februar-fakturaen.

Foreldre/foresatte er informert via Visma.

Kontaktinformasjon

Holssand barnehage
Mobil 975 42 787

Blåklokka:       41 47 91 88

Liljekonvallen: 46 95 95 03

Gullstjerna:     90 77 39 40

Hestehoven:   90 52 74 53

Kvitveisen:      90 51 24 25

Prestekragen: 90 47 50 29

Bekkeblomen: 90 27 88 46

Mona Reinset
Barnehagesjef
E-post
Mobil 906 57 095