Budsjettprosess høsten 2020

Klikk for stort bildeProsessen med politisk behandling av budsjett for Sunndal kommune for 2021 starter med budsjettseminar i september, og pågår til budsjettet vedtas av kommunestyret i møte 16. desember. Se oversikt over prosessen her:

Budsjettprosess
Uke Dato Hva
Uke 39 23. september Budsjettseminar
Uke 44 31. oktober Kommunedirektørens forslag til budsjett/økonomiplan offentliggjøres
Uke 45 4. november Felles presentasjon av budsjett og økonomiplan
Uke 46 De politiske utvalgene behandler budsjett i politisk møteuke
Uke 49 1. desember Forslag til budsjett behandles i formannskapet som innstiller til kommunestyret. Budsjettforslag legges ut til offentlig ettersyn
Uke 52 16. desember Budsjett vedtas av kommunestyret

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 905 98 241
Mobil 906 29 027
Bjørn Flemmen Steinland
Økonomisjef
E-post
Mobil 915 44 349

Åpningstider

Åpningstider mandag - fredag:

Rådhuset: 09.00–15.00 

Sentralbord/servicekontor: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra