Budsjettprosess høsten 2019

Klikk for stort bildeProsessen med politisk behandling av budsjett for Sunndal kommune for 2020 starter med budsjettseminar i oktober, og pågår til budsjettet vedtas av kommunestyret i møte 12. desember. Les mer om prosessen her:

Torsdag 17. oktober: Budsjettkonferanse (PDF, 349 kB). Presentasjon fra tjenestene og diskusjon. 

Uke 44: Rådmannens budsjettforslag (PDF, 4 MB)presenteres for formannskapet og sendes på høring til de øvrige politiske utvalgene. Høringsfrist 16. november.

Uke 46: Oppvekst- og omsorgsutvalget, teknikk-, miljø- og kulturutvalget, eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ungdommens kommunestyre, administrasjonsutvalget m.fl vil behandle høringen under poltisk møteuke

Tirsdag 26. novemberForslag til budsjett behandles i formannskapet som innstiller til kommunestyret.

Uke 48: Budsjettforslag legges ut til offentlig ettersyn

Onsdag 12. desember:  Budsjett vedtas av kommunestyret (protokoll fra møtet).

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 905 98 241
Mobil 906 29 027

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra