Budsjettprosess høsten 2019

Budsjett - Klikk for stort bildeProsessen med politisk behandling av budsjett for Sunndal kommune for 2020 starter med budsjettseminar i oktober, og pågår til budsjettet vedtas av kommunestyret i møte 12. desember. Les mer om prosessen her:

Torsdag 17. oktober: Budsjettkonferanse (PDF, 349 kB). Presentasjon fra tjenestene og diskusjon. 

Uke 44: Rådmannens budsjettforslag sendes på høring til de politiske utvalgene unntatt økonomi- og planutvalget. Høringsfrist 16. november.

Uke 46: Oppvekst- og omsorgsutvalget, teknikk-, miljø- og kulturutvalget, eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ungdommens kommunestyre, administrasjonsutvalget m.fl vil behandle høringen under poltisk møteuke

Tirsdag 26. november: Forslag til budsjett behandles i økonomi- og planutvalget som innstiller til kommunestyret.

Uke 48: Budsjettforslag legges ut til offentlig ettersyn

Onsdag 12. desember:  Budsjett vedtas av kommunestyret.

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 905 98 241
Mobil 906 29 027

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra