Budsjettprosess høsten 2017

Budsjett - Klikk for stort bilde Prosessen med politisk behandling av budsjett for Sunndal kommune for 2018 startet med at rådmannen la fram sitt foreløpige budsjettutkast tidligere i høst, og pågår til budsjettet vedtas av kommunestyret i møte 13. desember. Les mer om prosessen her:

Onsdag 18. oktober: Budsjettseminar.  Diskusjon/verksted med administrasjon og politikere.

Uke 44-45: Rådmannens forslag til budsjett  (PDF, 2 MB)sendes i løpet av uke 44 ut på høring til ulike utvalg og andre aktører.
Oppvekst- og omsorgsutvalget, teknikk-, miljø- og kulturutvalget, eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ungdommens kommunestyre, administrasjonsutvalget m.fl vil behandle høringen under poltisk møteuke i uke 45.

Tirsdag 28. november: Forslag til budsjett behandles i økonomi- og planutvalget, som innstiller til kommunestyret.

29. november: Budsjettforslag legges ut til offentlig ettersyn.

Onsdag 14.desember:  Budsjett vedtas av kommunestyret.

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 906 29 027
Mobil 905 98 241

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra