Budsjett 2021 – kommunedirektørens forslag 04.11.20

Klikk for stort bildebudsjett 2021Kommunedirektøren legger i møte i kommunestyret 4. november fram sitt forslag til budsjett for 2021 – økonomiplan 2021-2024. Her kan du lese budsjettdokumentet.

Budsjett for 2021 legges fram med innsparinger i rammen på 23 mill. kroner, i tråd med kommunestyrets vedtak i rammesaken i juni.

Det legges videre fram med et negativt netto driftsresultat på 6,3 mill. kroner, som er ca 10 mill. kroner bedre enn det som var signalisert i rammesaken.

Bakgrunn og utfordringsbilde

En nedadgående prognose for befolkningsutviklingen i Sunndal medfører reduserte statlige overføringer.

Kostnadsnivået må tilpasses tilgjengelige rammer, noe som innebærer at

  • Struktur må vurderes
  • Omfanget/nivået på tjenestene må vurderes
  • Lovpålagte/ikke lovpålagte tjenester må vurderes

Et viktig hovedgrep blir å vri ressursinnsatsen fra oppvekstområdet til helse- og omsorgstjenester.

Noen prioriteringer

Av konkrete grep som er gjort i budsjettet, er det blant annet gjort prioriteringer innenfor kultur for å bevare tilbud til barn og unge i kulturskolen.

Les budsjettdokumentene her

Nettversjon

PDF-versjon (PDF, 3 MB)


Les mer om budsjettprosessen her.